Видове игри

Отбрана на позиции

Участниците се разделят на два отбора, като единият отбор заема позиция в определен терен и се отбранява. Целта на другия отбор е да превземе позициите на отбраняващите се.

Игра на флаг

  • Флагът се поставя в центъра на терена. Отборите са от двете му страни, на равни разстояния. Целта на играта е да се вземе флага и да се занесе на изходната позиция от “жив” играч.
  • Всеки отбор има флаг, поставен в центъра на заетия от него терен. Целта на играта е да се открадне противниковият флаг и същевременно да се запази своя.
  • В определен терен се поставят множество флагове, които отбраняващият отбор защитава. Целта на нападащия е да завладее максимален брой от флаговете.

Превземане на сграда

Единият отбор заема позиция в определена сграда, без да излиза от нея. Целта на другия отбор е да превземе сградата.

Откриване на скрит предмет

На определена територи се скрива предмет, който участващите отбори трябва да намерят. Победител е отбора успял да го намери.
Нямаш търпение да се включиш в битка
Paintball.bg, повече от 20 години опит и огромен терен, перфектно организиран за игрите

Запази час